Greitojo valdymo meniu :

 1. Eiti į turinį
 2. Eiti į pagrindinės dalies meniu
 3. Eiti į paiešką
 4. Eiti į pagalbos meniu
 5. Eiti į modulius
 6. Eiti į klaviatūros sparčiųjų klavišų sąrašą

Pagalbos meniu :

 1. Sanofi, pasaulyje |
   
 2. Mūsų tinklapis |
   
 3. Grupės svetainės |
   
 4. Kontaktai |
 5. Svetainės medis |
 6. Pagalba
 1. Šrifto dydis

  Sumažinti Padidinti  
 
 

Teisinė informacija

Kontaktai

UAB „Sanofi-aventis Lietuva“

A. Juozapavičiaus g. 6/2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 5 275 5224
Fax: +370 5 275 5239
Email: info.lt@sanofi.com

Turinys :

Teisinė informacija

Šioje dalyje supažindinama su svetainės www.sanofi.lt naudojimo taisyklėmis. Naršydami šoje svetainėje Jūs įsipareigojate be išlygų laikytis šių taisyklių. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, prašome šia svetaine nesinaudoti. Rekomenduojama reguliariai peržiūrėti šias taisykles, nes jos gali būti koreguojamos be išankstinio perspėjimo.

 
Tiesioginių nuorodų į dalis sąrašas :

1. Informacija apie mus

Šios interneto svetainės nuosavybės ir naudojimo teisės priklauso “Sanofi-aventis Lietuva”, komercinėje veikloje žinomai kaip “Sanofi” grupės įmonės filialas Lietuvoje.

“Sanofi-aventis Lietuva” registruota Lietuvoje, įmonės kodas 300109287, adresas A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius, LT-09310.

Su svetaine susijusiais klausimais prašome kreiptis į svetainės redaktorių aukščiau nurodytu adresu.

2. Jūs

Naršydami šioje svetainėje patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 18 metų Lietuvos gyventojas.

3. Intelektinė nuosavybė

Bet kokio formato ir išraiškos tekstas, paveikslėliai, vaizdinės priemonės ar kita svetainėje esanti medžiaga, įskaitant prekės ženklus, logotipus ir domenus, yra saugoma pagal galiojančius įstatymus; jų nuosavybės teisės arba licencijos priklauso “Sanofi” grupei arba jos filialui (“Sanofi-aventis Lietuva”). Visos teisės saugomos.

Draudžiama be išankstinio rašytinio “Sanofi” sutikimo kopijuoti, atkurti, keisti, perpublikuoti, kelti, iškraipyti, persiųsti ar kitaip skleisti svetainėje esančią informaciją ar kurią nors jos dalį. Tai daryti leidžiama tik nekomerciniais ar asmeniniais tikslais, su sąlyga, kad laikomasi visų intelektinės nuosavybės ir kitų nuosavybės teisių.

Ant visų viso ar dalies svetainės turinio kopijų turi būti pateikiama ši pastaba apie autorių teises: “AUTORIŲ TEISĖS, 2012-2017. “SANOFI”. VISOS TEISĖS SAUGOMOS”.

Draudžiama iškraipyti ar kitaip keisti teksto, paveikslėlių, vaizdinių priemonių ar kitos svetainę sudarančios ar joje esančios medžiagos kopijas. “Sanofi” pasilieka teisę dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo kreiptis į teismą.

4. Informacijos pobūdis

Informacija, ypač šioje svetainėje pateikiama finansinė informacija, nėra skatinimas investuoti ir neturi būti aiškinama kaip agitacinis ar viešas siūlymas. Tai taip pat nėra siūlymas pasirašyti, pirkti ar prekiauti “Sanofi grupės” akcijomis ar kitais “Sanofi grupės” išleistais vertybiniais popieriais. Svetainėje skelbiama finansinė informacija reguliariai atnaujinama.

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos ekspertų nuomonės su svetainės turiniu susijusiomis temomis ir straipsniai. Tokia informacija yra tik tam tikrų ekspertų ar laikraščių nuomonė, kuri nebūtinai atitinka “Sanofi-aventis Lietuva” nuomonę. Tokie ekspertai nėra “Sanofi-aventis Lietuva” darbuotojai ir iš “Sanofi-aventis Lietuva” negauna jokio atlygio už nuomonės naudojimą. “Sanofi-aventis Lietuva” neatsako už pateiktos informacijos ar nuomonės tikslumą ar baigtumą. Ekspertų patarimai yra jų asmeninė nuomonė ir negali būti laikomi “Sanofi-aventis Lietuva” nuomone ar atsakomybe.

5. Medicininė konsultacija

Svetainėje pateikiama informacija apie sveikatą, fizinę būklę, vaistinius preparatus ir gydymą. Ši informacija pateikiama tik supažindinimo tikslais, ji neatstoja Jūsų gydytojo, vaistininko ar sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos. Svetainėje pateikta informacija negalima remtis diagnozuojant ligą ar fizinę problemą, skiriant ar naudojant svetainėje pristatytą medikamentą. Visuomet pasikonsultuokite su savo gydytoju, vaistininku ar sveikatos priežiūros specialistu. “Sanofi-aventis Lietuva” neatsako už pasekmes, jeigu svetainės lankytojas ar kitas asmuo naudojasi svetainėje pateikta medžiaga.

Dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos nekeiskite savo ligos gydymo (jeigu to nepatarė Jūsų gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas) ir neatidėliokite vizito pas gydytoją.

Turite pasitarti su gydytoju ar sveikatos priežiūros specialistu dėl internete pateikiamos informacijos tinkamumo ir aktualumo Jums.

6. Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje nuorodos į kitas svetaines ir trečiosios šalies informaciją pateikiamos tik susipažinti. „Sanofi-aventis Lietuva“ neatsako už tokių svetainių turinį, informaciją, nuostolius ar žalą, kurie gali atsirasti šią informaciją naudojant. Svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją jokiu būdu nereiškia, kad „Sanofi-aventis Lietuva“ pritaria tokių svetainių ar informacijos turiniui ar jo naudojimui.

Privalote patys imtis reikiamų atsargumo priemonių, kurios apsaugotų Jūsų kompiuterinę sistemą ar kitus prietaisus nuo paslaugų teikimo trukdžių, virusų ir kitos technologijoms kenksmingos medžiagos ar trečiosios šalies tyčinio įsibrovimo.

Trečiųjų šalių svetainėse gali būti nuorodų į mūsų svetainę. Tokias nuorodas galima skelbti tik turint aiškų išankstinį „Sanofi-aventis Lietuva“ sutikimą. „Sanofi-aventis Lietuva“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atsiimti leidimą skelbti nuorodas į savo svetainę. Jeigu „Sanofi-aventis Lietuva“ neduoda leidimo skelbti nuorodas į savo svetainę, paskelbtos nuorodos negali kelti jokių asociacijų su „Sanofi-aventis Lietuva“, reikšti „Sanofi-aventis Lietuva“ sutikimą ar pritarimą. „Sanofi-aventis Lietuva“ jokiu būdu neatsako už tokių išorės svetainių nepasiekiamumą. „Sanofi-aventis Lietuva“ netikrina, nekontroliuoja, netvirtina ir neatsako už turinį, reklamas, produktus ar kitą medžiagą, esančią tokiose svetainėse ar per jas prieinamą.

7. Vardinė ir kita informacija

Remdamasi „Sanofi“ grupės politika, „Sanofi-aventis Lietuva“ neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmeninės informacijos, kurią pateikiate elektroniniu paštu. Ši informacija naudojama tik siekiant kuo išsamiau atsakyti į Jūsų užklausą.

Remiantis Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos aktu ir Europos Bendrijų duomenų apsaugos taisyklėmis, turite teisę prieiti prie savo asmens duomenų, juos keisti, taisyti ir uždrausti, pateikę prašymą

Svetainė nėra skirta konfidencialiai informacijai gauti. Naudodamiesi šia svetaine, sutinkate, kad visa informacija, kurią bet kokia forma pateiksite svetainėje ar per ją, įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentus, duomenis, grafinę medžiagą, klausimus, siūlymus, koncepcijas ar pastabas, išskyrus asmens duomenis, nėra konfidenciali. Perduodami tokią informaciją suteikiate „Sanofi-aventis Lietuva“ teisę ją naudoti, atkurti, saugoti, keisti ar perduoti, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą.

8. Atsakomybės ribojimai

“Sanofi-aventis Lietuva” stengiasi užtikrinti, kad svetainėje esanti informacija būtų tiksli ir atnaujinta, ir pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti informacijos turinį. Vis dėlto “Sanofi-aventis Lietuva” negarantuoja pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo ar naujumo.

Išskyrus tiesioginę žalą, kurią sukėlė “Sanofi-aventis Lietuva” tyčinis aplaidumas ar didelis neatsargumas, “Sanofi-aventis Lietuva” neatsako už:

1) svetainėje esančios informacijos netikslumus ar praleidimus;
2) žalą, sukeltą dėl tyčinio trečiosios šalies įsibrovimo, po kurio svetainėje esanti informacija ar medžiaga buvo pakeista;
3) tiesioginius, netiesioginius ar šalutinius nuostolius ar žalą, patirtus dėl svetainės, nepriklausomai nuo to, ar „Sanofi-aventis Lietuva“ žinojo apie tokių nuostolių ar žalos galimybę, ir nepriklausomai nuo i) prieigos ar neveikiančios prieigos prie svetainės; ii) svetainės naudojimo, įskaitant žalą, kurią sukėlė paslaugų teikimą trukdančios paskirstytosios atakos (DDOS), virusai ar kita technologijoms kenksminga medžiaga, kuri galėjo apkrėsti kompiuterinę sistemą ar kitą prietaisą, ir (arba) iii) pasikliovimo svetainėje tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiama informacija.

Svetainėje pateikta informacija ir medžiaga skirta tik susipažinti, jokia aiški ar numanoma garantija neteikiama.

9. Interneto svetainės pasiekiamumas

Naudodamiesi šia svetaine, sutinkate, jog i) techniškai neįmanoma užtikrinti, kad svetainė neturėtų jokių trūkumų, ir “Sanofi-aventis Lietuva” už tai neatsako; ii) tam tikrais laikotarpiais svetainė gali būti laikinai nepasiekiama; iii) svetainės veikimą gali neigiamai paveikti įvykiai, nepriklausantys nuo “Sanofi-aventis Lietuva”, pvz., perdavimo ir ryšių linijos tarp “Sanofi-aventis Lietuva” ir Jūsų arba tarp “Sanofi-aventis Lietuva” ir kitų sistemų ar tinklų.

 “Sanofi-aventis Lietuva” ir (arba) jos tiekėjai gali bet kada laikinai ar ilgam laikui pakeisti ar sutrikdyti visos svetainės ar jos dalies veikimą, siekdami atlikti taisos darbus ir (arba) patobulinimus ir (arba) svetainės pakeitimus.

“Sanofi-aventis Lietuva” neatsako už svetainės pakeitimus, jos veikimo sustabdymą ar trikdymą.

10. Informacija apie produktus

Svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į “Sanofi-aventis Lietuva” produktus, programas ir paslaugas, kurie nėra prieinami tam tikrose šalyse ar regionuose, yra siūlomi su kitokiu prekės ženklu arba kurių naudojimui, priklausomai nuo šalies, taikomos skirtingos taisyklės ar sąlygos. Tokios nuorodos nereiškia, kad “Sanofi-aventis Lietuva” ketina pardavinėti šiuos produktus, programas ar paslaugas Jūsų šalyje. Dėl informacijos apie Jūsų regione ar šalyje siūlomus produktus, programas ir paslaugas kreipkitės į vietinę “Sanofi” grupės  įmonę ar savo “Sanofi” komercinį partnerį.

11. Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šioms naudojimo sąlygoms ir svetainės naudojimui taikomi Lietuvos įstatymai. Visi skundai, kylantys iš arba dėl apsilankymo svetainėje, nagrinėjami tik pagal Lietuvos teismų jurisdikciją.

12. Teisinė informacija

12.1 Svetainės redaktorius

sanofi-aventis Lietuva Ltd
A. Juozapavičiaus g. 6 / 2
LT-09310 Vilnius
Lietuva

12.2 leidybos direktorius ir vykdantysis redaktorius

Giedrius Lopata, vykdantysis direktorius "Sanofi-Aventis Lietuva Ltd"

12.3 Site Hosting

BT France
Immeuble Jean Monnet
11 place des Vosges
F-92061 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Tel. : +33 1 44 97 70 00

12.4 Nuotraukų teisės saugomos

 • Denis Félix / Interlinks Image

Atnaujinta: 2018-01-04