Privatumo politika

„Sanofi“ ir Jūsų privatumas

„Sanofi“ gerbia privatumą ir vertina klientų, partnerių, pacientų, vartotojų ir darbuotojų pasitikėjimą. Todėl „Sanofi“ rimtai vertina Jūsų privatumą ir visas asmens duomenų tvarkymas yra atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus. Ši privatumo politika nustato „Sanofi“ praktiką dėl asmens informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, ir ji bus taikoma visoms apdorojimo veikloms, kurias „Sanofi“ atlieka asmenims, su kuriais jie bendradarbiauja profesinėje verslo veikloje. Tai ypač taikoma:

 • pacientams ir jų giminėms ar artimiesiems,
 • klinikinių tyrimų dalyviams,
 • sveikatos priežiūros profesionalams,
 • mūsų produktų ir paslaugų vartotojams, įskaitant svetainių ir programėlių vartotojus,
 • mūsų subrangovų ir verslo partnerių atstovams,
 • mokslinės visuomenės atstovams, ir kt.,
 • bandantiesiems įsidarbinti.

Privatumo politika ir naujiniai

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip ir kodėl UAB „Sanofi – aventis Lietuva“, (toliau – „Sanofi“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“) renka informaciją apie Jus ir kaip užtikriname jos saugumą. Kadangi ši privatumo politika gali būti bet kada taisoma, patariame Jums ją nuolatos peržiūrėti.

Šioje svetainėje gali būti teikiamos nuorodos į mobiliųjų programas, forumus ar kitas svetaines, kurių nekontroliuojame. Mes nesame atsakingi už kitų svetainių privatumo politiką ar praktikas. Mes taip pat galime pateikti saitus į kitas su „Sanofi“ susijusių kompanijų tvarkomas svetaines, kurios turi savo atskirą privatumo politiką. Jei prisijungsite prie šių svetainių per mūsų svetainę, prašome perskaityti šių svetainių privatumo politiką, nes ji gali skirtis nuo šios Svetainės privatumo politikos.

Jei turite klausimų, neatidėliodami susisiekite su mumis, kaip nurodyta tolesnėje skiltyje Susisiekite su mumis.

Bendroji informacija

Kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi?

Jūsų asmens duomenys

„Sanofi“ gali tvarkyti toliau nurodytus asmens duomenis.

 • Informacija, kurią renkame apie Jus: „Sanofi“ gali automatiškai rinkti kai kurią techninę informaciją, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės informaciją, papildinius, laiko zonos nuostatą ir operacinę sistemą kiekvieno Jūsų apsilankymo „Sanofi“ svetainėje metu. „Sanofi“ taip pat gali rinkti informaciją apie Jūsų apsilankymą, įskaitant puslapį, kuriame apsilankėte prieš apsilankydami „Sanofi“ svetainėje, apsilankymo metu arba po jo (įskaitant datą ir laiką), Jūsų veiklą svetainėje, puslapio atsako laiką, vizito kai kuriuose puslapiuose trukmę ir puslapio sąveikos informaciją, susijusią su kiekvienu Jūsų vizitu „Sanofi“ svetainėje, bet tuo neapsiribojant.
 • Informacija, kurią mums teikiate: Jūs galite „Sanofi“ pateikti asmens duomenų užpildydami formą (-as), apklausą (-as), prašymą (-us) ir registracijos formą (-as), esančius „Sanofi“ svetainėje, arba tiesiog susirašinėdami su „Sanofi“ el. paštu, telefonu, faksu, paštu ar kitais būdais. Tai apima, pvz., informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi naudoti „Sanofi“ svetainės funkcijas ar gauti bet kokias „Sanofi“ paslaugas.
  Asmens duomenys, kuriuos „Sanofi“ gali rinkti, apima (bet gali vien jais neapsiriboti): Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir (arba) darbovietę, specialybę, profesines asociacijas. Tai gali apimti ir informaciją, susijusią su nepageidaujamais reiškiniais, nusiskundimais dėl produkto ir pacientų saugumo.
 • Kai kuriais atvejais „Sanofi“ taip pat gali gauti ar rinkti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, tokių, kaip socialinės žiniasklaidos platformos, viešosios duomenų bazės.
 • Informaciją, kurią legaliai gauname iš trečiųjų šalių: pvz., kai mums reikia patvirtinti kontaktą ar finansinę informaciją arba patikrinti sveikatos priežiūros specialistų licencijas. Tokiu atveju paprastai gauname tokią asmens informaciją iš trečiųjų šalių, kurios yra įgaliotos tai daryti jų pačių privatumo ir duomenų apsaugos politikos rėmuose arba pagal įstatymus. Jei tai taikoma, informuosime Jus apie šių trečiųjų šalių tapatybę ir pakviesime Jus susipažinti su jų privatumo ir duomenų apsaugos politika, kad galėtumėte paklausti apie tokių asmens duomenų šaltinį ir jų rinkimo sąlygas.

„Sanofi“ gali, priklausomai nuo atvejo, remtis kitu teisiniu pagrindu, pvz., Jūsų gyvybinių interesų apsauga, pagal taikomą duomenų apsaugos įstatymą, kaip nustatyta konkrečiose privatumo ir duomenų apsaugos informacijos pranešimuose.

Tais atvejais, kai teikiate mums duomenis apie kitą asmenį, Jūs garantuojate, kad turite įgaliojimą tai daryti, ir suteikiate mums įgaliojimą naudoti šią informaciją pagal mūsų privatumo politiką (pvz., jei pranešate apie nepageidaujamą reiškinį kaip pranešėjas).

Jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslas (-ai) ir trukmė

Tikslai, dėl ko renkama Jūsų asmens informacija

„Sanofi“ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis:

 • statistikos tikslais;
 • kad galėtų analizuoti „Sanofi“ svetainių naudojimą;
 • kad užtikrintų ir pagerintų „Sanofi“ svetainių funkcionalumą;
 • Jums atpažinti, kad galėtume atsakyti į Jūsų prašymus ar užklausas;
 • dėl visų teisinių (pvz., teismo sprendimai, vyriausybinės užklausos, teismo procesai ir kt.), medicininių, reguliacinių, farmakologinio budrumo, etikos ir atitikties reikalavimų;
 • informacijai, pristatymams, sveikinimams, naujienlaiškiams, pakvietimams, įspėjimams ir kitiems pranešimams, susijusiems su produktais, prekės ženklais, ligų būklėmis ir sveikatos temomis, siųsti;
 • mūsų rinkodaros programoms ir kampanijoms pritaikyti;
 • kad teiktų pagalbą pacientams, sveikatos priežiūros ir palaikymo paslaugas, informaciją apie pacientų dalyvavimą ir receptus; pretenzijoms valdyti, įskaitant dėl draudimo;
 • vykdydama mokslinius tyrimus ir plėtrą; atlikdama klinikinius tyrimus, registravimą ir bandymus; valdydama ir patvirtindama asmenų įtraukimą ir dalyvavimą tyrimuose, bandymuose ir kitose operacijose; analizuodama demografinius duomenis; siūlydama specialias programas, veiklą, bandymus, renginius ar akcijas per mūsų paslaugas; atlikdama rinkos ar vartotojų tyrimus;
 • dotacijoms ir paramai siūlyti;
 • pageidaujamiems sandoriams užbaigti, išpildyti ir tvarkyti, jei tokių būtų;
 • kad patikrintų, ar atitinkate kriterijus ir galite naudotis paslaugomis, produktais ir informacija, kurią galime pasiūlyti Jums suteikti;
 • kad apsaugotų savo teises ir interesus; kad saugotų „Sanofi“ darbuotojų sveikatą, darbuotojų ir patalpų saugumą; vidaus auditams vykdyti, turtui ir sistemai valdyti bei kitai verslo kontrolei; verslo administravimui valdyti (finansai ir apskaita, sukčiavimo stebėjimas ir prevencija); mūsų paslaugų ir operacijų saugumui išlaikyti; kad apsaugotų mūsų teises, privatumą, saugumą ar turtą, kad galėtume siekti galimų teisių gynimo priemonių arba apriboti nuostolius, kuriuos galime patirti; kad apsisaugotų nuo galimų nesąžiningų veiksmų.
 • kad teiktų Jums pageidaujamas paslaugas, dokumentus ir produktus.

Mes taip pat galime panaikinti duomenų tapatybę ar apibendrinti duomenis, kuriuos mums pateikėte užpildydami formą, prašymą ir registracijos formą, ir juos naudoti bet kokiu tikslu. Tokiu atveju „Sanofi“ gali laisvai atskleisti tokius duomenis trečiajai šaliai be Jūsų leidimo.

Išsaugojimo laikotarpis

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi tol, kol tai leistina ir būtina, kad galėtume įvykdyti tikslus, dėl kurių renkami Jūsų asmens duomenys, kaip nurodyta pirmiau, arba dėl kurių jie tebetvarkomi.

Mes saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis per pagrįstą laikotarpį, nustatytą atsižvelgiant į verslo poreikius, ir į visus įsipareigojimus, kurių galbūt turėsime laikytis, kaip tai gali būti reikalaujama pagal įstatymą arba dėl teisinių veiksmų ar tyrimo, susijusio su „Sanofi“.

Taip pat galime išsaugoti Jūsų asmens duomenis per visą bendravimo su Jumis laiką ir tiek, kiek teiksime Jums šią svetainę ar su ja susijusias paslaugas.

Visi farmakologinio budrumo duomenys ir visi dokumentai, susiję su leidžiamais žmonėms skirtais vaistiniais preparatais, bus mūsų saugomi, kol produktas bus parduodamas, ir mažiausiai 50 metų po to, kai produktas nustos egzistuoti. Po to laiko duomenys taps anoniminiai. Anoniminiai duomenys yra laikomi visuotinėje saugumo duomenų bazėje neribotą laiką.

Kokiu teisiniu pagrindu naudojame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų, tokių, kaip techniniai duomenys, kurie gali būti kaupiami, kai lankotės mūsų svetainėje (-ėse), arba Jūsų vardas, pavardė, el. paštas ir t.t., tvarkymas yra teisėtas mūsų interesas, kad galėtumėme optimizuoti ir pagerinti Jūsų apsilankymą mūsų svetainėse arba gauti ir tvarkyti Jūsų užklausas Jums pateikus formą, paraišką, registracijos formą arba kai susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis.

Kai kuriais atvejais mums gali reikėti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad suteiktumėme produktą arba paslaugą, kurios pageidaujate, įvykdant sandorį, kurio šalis Jūs esate.

Galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kad įgyvendintumėme savo teisinius įsipareigojimus ir kitus informacinius poreikius.Pvz., informacijai apie nepageidaujamus reiškinius, nusiskundimus dėl produkto ir pacientų saugumo taikomos specialios taisyklės. Jei pateikiate asmens duomenis, pvz., duomenis apie savo sveikatą, susijusius su nepageidaujamu reiškiniu, šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bus teisinis mūsų įsipareigojimas rinkti, tvarkyti ir saugoti šiuos duomenis pagal atitinkamus ir galiojančius vietos ir Europos teisės aktus.

Galime tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis, kai reikia nustatyti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar teisminiuose, administraciniuose procesuose, ar ne teisminio pobūdžio procedūrose.

Mums taip pat gali prireikti gauti Jūsų sutikimą leisti mums naudoti Jūsų asmens informaciją daugiau nei vienu pirmiau išvardytu tikslu. Pavyzdžiui:

 • Įdiegti slapukus ir kitas panašias technologijas, pvz., kai „Sanofi“ svetainėje reikia naudoti slaptažodžius, Jūs teikiate mums aiškų sutikimą naudoti „nuolatinį slapuką“, kuris yra mažas duomenų failas, sugeneruojamas Jums įvedus paskirtą vartotojo ID, slaptažodį ir įėjus į svetainę. Šis failas įrašomas kompiuterio atmintyje, ir dėl jo naršyklė gali pasiekti visus puslapius, esančius slaptažodžiu apsaugotoje srityje. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų Slapukų politiką.
 • Suteikti Jums pageidaujamas paslaugas, informaciją ar produktus.
 • Atsakyti į Jūsų užklausas ar kitą korespondenciją, kurią pateikėte per Svetainę.

Jei pateikėte asmens informaciją, pvz., savo sveikatos duomenis, kai naudojotės bet kuriuo „Sanofi“ teikiamu naudotojo forumu ar paraiška, tokie asmens duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant į sutikimą, kurį suteikėte prieš naudojantis forumu ar programa.

Asmens duomenų atskleidimas ar perdavimas trečiosioms šalims

Tarptautinis Jūsų asmens duomenų perdavimas

Kadangi „Sanofi“ yra pasaulinės įmonių grupės dalis, galime pasidalinti Jūsų asmens duomenimis su kitais „Sanofi“ filialais (pvz., išvardytais čia: www.sanofi.com/directory). Toks perdavimas grupės bendrovėms bus atliekamas pirmiau minėtais tikslais (žr. skyrių „Kokiais tikslais ir kaip ilgai tvarkomi Jūsų asmens duomenys”) ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu, kaip ir paties tvarkymo.

Taip pat galime perduoti Jūsų duomenis išorės ir įgaliotosioms trečiosioms šalims, kurios padeda mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, t.y.:

 • tiekėjams, kurie teikia mums technologines paslaugas, pvz., IT resursų teikėjai, tyrimo organizacijos, rinkodaros agentūros, IT sprendimų paslaugų teikėjai, ir t.t.;
 • reguliacinėms institucijoms, vyriausybėms ir teisėsaugos institucijoms;
 • viso „Sanofi“ verslo ar jo dalies pirkėjams arba galimiems pirkėjams;
 • išorės auditoriams ir profesionaliems įgaliotiniams ar patarėjams;
 • loterijos, konkursų ir panašių akcijų rėmėjams; ir
 • bet kuriai trečiajai šaliai, kuri padeda mums pagerinti ir organizuoti mūsų verslą ir veiklą.

Kai kurie iš šių gavėjų gali būti šalyse, kurios nėra ES / EEE zonoje, ir kuriose negarantuojamas toks pats asmens duomenų apsaugos lygis, kaip Jūsų šalyje. Tokiam atvejui „Sanofi“ įdiegė atitinkamus Jūsų asmens duomenų apsaugos mechanizmus, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) duomenų perdavimo susitarimus, pagrįstus Europos Komisijos standartinėmis sutarties sąlygomis arba „Sanofi“ Privalomosiomis įmonės taisyklėmis (PĮT), pvz., kai tai susiję su klinikiniais tyrimais ir farmakologinio budrumo tikslais.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šalis, į kurias duomenys perduodami, arba apie įgyvendintus duomenų perdavimo mechanizmus, galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta tolesnėje skiltyje Susisiekite su mumis.

Kokios saugumo priemonės yra taikomos?

Imsimės visų pagrįstai būtinų priemonių, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mūsų privatumo politikos, ir kad mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys būtų saugomi taip pat, kaip ir mūsų pačių konfidenciali informacija.

Tačiau turite žinoti, kad visada yra rizika, kai duomenys yra perduodami per internetą, ir kad mes negalime garantuoti, kad mūsų svetainės yra 100 % apsaugotos nuo nelegalių klastojimų ir įsilaužimų. Rizika gali kilti bet kokiems per internetą perduodamiems duomenims.

Jei Jūs, kaip vartotojas, manote, kad Jūsų bendravimas su mumis nebėra apsaugotas ir saugus (pvz., pametėte savo slaptažodį), raginame Jus susisiekti su mumis, kaip nurodyta skiltyje Susisiekite su mumis.

Jūsų teisės

Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus, turite toliau nurodytas pagrindines teises.

Teisė į prieigą: Jūs bet kada galite pasiteirauti, ar Jūsų asmens duomenis apdoroja „Sanofi“, ir, jei taip, galite, pvz., išsiaiškinti, kokie duomenys yra tvarkomi apie Jus, koks tokio tvarkymo tikslas ir kam tokie duomenys gali būti atskleisti. Taip pat turite teisę gauti „Sanofi“ tvarkomų Jūsų asmens duomenų elektroninę kopiją.

Teisė į duomenų mobilumą: kai „Sanofi“ svetainėje yra funkcija, susijusi su duomenų mobilumo teise, turite teisę gauti savo asmens duomenis, pateiktus „Sanofi“, struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir kompiuteriu apdorojamu formatu, ir perduoti tokius duomenis kitam duomenų valdytojui.

Teisė į ištaisymą ir ištrynimą: jei apie Jus surinkti asmens duomenys yra neteisingi arba netikslūs, galite paprašyti mūsų ištaisyti neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis Jūs taip pat turite teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis.

Teisė prieštarauti ir apriboti tvarkymą: Jūs galite bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir prašyti sustabdyti arba apriboti, kaip „Sanofi“ tvarko Jūsų asmens duomenis. Jei turite teisę prašyti apribojimo pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, „Sanofi“ tik išsaugos Jūsų duomenis, bet netvarkys duomenų jokiais kitais tikslais.

Teisė atsiimti sutikimą: Jūs visada turite teisę atsiimti sutikimą, kurį suteikėte dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju „Sanofi“ sustabdys Jūsų asmens duomenų tvarkymą tuo tikslu, kuris nurodytas Jūsų sutikime.

Teisė pateikti skundą: turite teisę pateikti toliau nurodytai duomenų apsaugos institucijai skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g.17, Vilnius, ada@ada.lt

Garantuojame, kad sąžiningai dirbsime, bendradarbiausime su atitinkama Duomenų apsaugos institucija ir laikysimės jos sprendimo.

Nors bandome laikytis prašymų pašalinti asmens duomenis iš mūsų įrašų, gali būti neįmanoma pašalinti visų kopijų, priklausomai nuo to, kaip mums buvo pateikta informacija. Be to, pasiliekame teisę nepašalinti mums pateiktos informacijos apie nepageidaujamų reiškinių poveikį ir informacijos, kuri turi būti palikta pagal įstatymus, ar ją keisti.

Kita konfidenciali informacija

Išskyrus informaciją (įskaitant asmens duomenis), kurios prašome iš Jūsų, mūsų svetainės nėra skirtos gauti iš Jūsų kitai informacijai, įskaitant konfidencialią. Todėl (išskyrus pirmiau minėtus asmens duomenis) bet kokia informacija, kurios neprašėme, nepriklausomai nuo jos formos – dokumento, duomenų, grafinių elementų, klausimo, pasiūlymo, koncepcijos, komentaro ar kitos, – kurią mums siunčiate per mūsų svetaines, bus siunčiama Jūsų pačių rizika ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai taikytinuose įstatymuose numatyta kitaip.

Be to, jei taikytinuose įstatymuose nenumatyta kitaip, tokios informacijos siuntimo mums veiksmas suteikia mums teisę ją naudoti, atkurti, skelbti, keisti arba siųsti, siekiant išspręsti Jūsų užklausą, taip pat ištrinti ją, kai užklausa bus išspręsta.

Vaikų politika

Nors kai kuriais atvejais galime rinkti asmens duomenis apie vaikus su jų tėvų ar globėjų sutikimu mūsų paslaugų teikimo, pvz., klinikinės veiklos ar pacientų paramos programų, tikslu, sąmoningai neprašome asmens duomenų iš vaikų ar siekdami reklamuoti vaikams. Jei tėvas arba globėjas sužino, kad jo vaikas mums pateikė asmens informaciją, jis turėtų su mumis susisiekti, kaip aprašyta tolesnėje skiltyje Susisiekite su mumis. Mes imsimės veiksmų tokiai informacijai ištrinti iš savo duomenų bazės pagal galiojančius teisinius reikalavimus.

Vaikų politika

Svetainė, kurioje lankotės („Svetainė“) priklauso ir yra tvarkoma „Sanofi“, kuri nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Jei norite pasinaudoti šioje privatumo politikoje nustatytomis teisėmis arba turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mūsų vietiniu Duomenų privatumo pareigūnu el. paštu:

dataprivacylithuania@sanofi.com

Atkreipkite dėmesį, kad kai susisiekiate su „Sanofi“ el. paštu, Jūsų gali būti paprašyta atsakyti į keletą klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, kad „Sanofi“ galėtų patvirtinti Jūsų tapatybę.

X

Slapukus naudojame tam, kad galėtume valdyti ir (arba) optimizuoti tinklalapio turinį, o taip pat analizės ir (arba) atrankos tikslais. Jei tęsiate naršymą mūsų tinklalapyje, automatiškai sutinkate su tuo, kad jame naudojami slapukai. Primename, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą slapukų naudojimui. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų naudojamus slapukus ir kaip juos pašalinti, kviečiame susipažinti su mūsų.  Slapukų naudojimo politika ir Duomenų privatumo politika.

OK