Pranešimas apie nepageidaujamus reiškiniusSanofi nuolatos stebi savo produktų saugumą. Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius yra svarbi nuolatinio produktų saugumo vertinimo dalis, todėl yra naudingas pacientams, kurie yra arba gali būti gydomi šiais produktais.

Sanofi kaip farmacijos įmonė privalo rinkti, registruoti ir stebėti bet kokią informaciją apie praneštus žmonėms skirtų vaistų sukeltus nepageidaujamus reiškinius ir informuoti apie juos atitinkamas kompetentingas institucijas pagal galiojančius farmakologinio budrumo teisės aktus (Direktyvą 2010/84/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 1235/2010).

Be nepageidaujamų reiškinių, Sanofi taip pat privalo rinkti informaciją apie produkto terapinio poveikio stoką (neefektyvumą), perdozavimą ar piktnaudžiavimą juo / vartojimą ne pagal vaistų informacinio lapelio reikalavimus, produkto vartojimą nėštumo ir (arba) žindymo laikotarpiu, gydymo klaidas / nenumatytą gydymo vaistu neveikimą, infekcinės medžiagos perdavimą, profesinį poveikį ir nenumatytą produkto naudingą poveikį.

Sanofi gerbia asmeninį privatumą ir brangina savo klientų, partnerių, pacientų, vartotojų ir darbuotojų pasitikėjimą. Sanofi rimtai vertina jūsų privatumą, todėl visi asmens duomenys yra tvarkomi pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus. Prieš kreipdamiesi į mus, susipažinkite su Sanofi privatumo politika.


* pažymėti laukai yra privalomi, todėl juos būtina užpildyti, kad galėtume išnagrinėti jūsų pranešimą.
Apie asmenį, pranešantį apie nepageidaujamą reiškinį
*Ar galime su jumis susiekti?
* Aš esu
Apie asmenį, patiriantį nepageidaujamą reiškinį
* Lytis
Apie produktą ir nepageidaujamą reiškinį
Security