Spaudos kambarys
Žiniasklaidai
Spaudos kambarys

Kontaktai žiniasklaidai Lietuvoje


Info.lt@sanofi.com

Financial results